За нас

Кортек МБ е основан 2006 година во Скопје како партнерска фирма.

Примарна дејност на компанијата е производство, продажба, одржување и сервисирање на комплетни компјутерски решенија.

Наши клиенти се микро, мали и средни претпријатија, владини и невладини организации, агенции и спортски друштва, кои се занимаваат со различни дејности, но заедничко им е што сите користат компјутери, сервери, e-mail, делат ресурси, интернет...

Сме направиле, правиме и ќе направиме сé нашите клиенти, како сегашните така и идните да бидат задоволни од нашите услуги.