Услуги

Благодарејќи на нашето искуство во сервисирање на компјутерските системи, мрежи, уреди за складирање и периферии, се занимаваме со продажба на решенија за хардверска поддршка.

Ние обезбедуваме целокупна life-cycle поддршка за различни хардверски производи. Хардверските услуги опфаќаат цел опсег на докажани превентивни, дијагностички, помошни и сервиси за поправки.

Со нашата професионалност и искуство го осигуруваме задоволството на клиентот.

И на крајот . . .

Дозволете ни уште еднаш да нагласиме дека хардверската поддршка е неопходност на секое претпријатие кое вклучува работење со компјутери. Без соодветна редовна и стабилна хардверска поддршка, ризикувате да го запрете Вашето работење или да се најдете во ситуација да мора да вложите значителни средства и работа за да го довете системот во работна состојба.